Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

5639 ac14 390
Reposted fromlanonexistence lanonexistence

June 18 2015

Play fullscreen
long&lost
without

June 14 2015

3214 58e2 390
Reposted fromink ink vialikearollingstone likearollingstone
4750 2927 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialexxie lexxie
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viapanimruk panimruk
8130 fb8d 390
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viatwice twice
3620 9e0b 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry via0 0

June 13 2015

1666 d38e 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaCoriLiar CoriLiar

June 12 2015

9994 c3cc 390
8081 b8d7 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaemciu emciu
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaemciu emciu
5945 31d6 390

whenyouwereapostcard:

Augustin Rouart
Lagrimas y penas
1943

Reposted fromthus-spoke-alex thus-spoke-alex viaemciu emciu
1619 721b 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaemciu emciu
Nie wiem co to poezja nie wiem, po co i na co, wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą.
— Władysław Broniewski
Reposted frommisspandora misspandora
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viascared scared

June 11 2015

0999 0672 390

Swan lying dead in the snow

Reposted fromkimik kimik viadead-things dead-things

June 09 2015

2721 9e20 390

tremendousandsonorouswords:

Caravaggio, Maria Maddalena in estasi (detail), ca. 1606

Reposted frombackground background via0 0

June 08 2015

8123 914c 390

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaCoriLiar CoriLiar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...